Utbilda dig till professionell tolk

Du arbetar med kommunikation mellan människor med samhället som din arbetsplats.

Nu finns nya kontakttolkutbildningar med start 2020 att söka!

Gubben ipsum

I Sverige ökar behovet av professionella kontakttolkar. Arbetsmarknaden är god för dig som har utmärkta kunskaper i svenska och ett främmande språk.

Gubben ipsum

Du arbetar med kommunikation mellan människor. Det finns en ökad förfrågan på tolkar som behärskar flera språk.

Gubben ipsum

Som skrivtolk arbetar du med människor och språk. Samhället är din arbetsplats och du har en viktig samhällsfunktion. Behovet av skrivtolk ökar stadigt.