Aktuella tolkutbildningar

Nu kan du söka grundutbildning till kontakttolk för 2016. Utbudet hittar du i toppmenyn under "Hitta utbildningar" och "kontakttolk".

Syftet med grundutbildningen är att utbilda professionella tolkar för samhällets behov. Eftersom tolkning äger rum exempelvis på migrationsverket, socialkontor, arbetsförmedlingar, inom sjukvården och rättsväsendet innehåller utbildningen samhällstolkning, sjukvårdstolkning, juridik för tolkar, migrationstolkning och språkfärdighet. Du får också lära dig tolketik och tolkteknik.

Här hittar du grundutbildningarna för kontakttolkar 2016

Gubben ipsum

Du tolkar mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter. Tolkningen äger rum på till exempel Migrationsverket, socialkontor och arbetsförmedlingar.

Gubben ipsum

Teckenspråk är förstaspråk för dem som är födda döva eller gravt hörselskadade. Du tolkar oftast simultant, mellan talad svenska och svenskt teckenspråk.

Gubben ipsum

Som skrivtolk tolkar du från talad svenska till skriven svenska genom att använda en dator, antingen med ett vanligt tangentbord, qwerty, eller med ett speciellt tangentbord, så kallat veyboard.