Du kan bli den som gör att människor förstår varandra.

Vill du göra skillnad på riktigt ska du bli tolk. Vilken tolkutbildning passar dig bäst?

Utbildningar till teckenspråks- och dövblindtolk samt skrivtolk start 2024 och 2025

Gubben ipsum

I Sverige ökar behovet av professionella kontakttolkar. Arbetsmarknaden är god för dig som har utmärkta kunskaper i svenska och ett främmande språk.

Gubben ipsum

Du arbetar med kommunikation mellan människor. Det finns en ökad förfrågan på tolkar som behärskar flera språk.

Gubben ipsum

Som skrivtolk arbetar du med människor och språk. Samhället är din arbetsplats och du har en viktig samhällsfunktion. Behovet av skrivtolk ökar stadigt.