Aktuella tolkutbildningar

Välkommen till vår guide för tolkutbildningar. Aktuella utbildningar hittar du i menyn ovan under rubriken "Hitta utbildningar". Som tolk arbetar du med kommunikation mellan människor. Utbildningarna leder till arbete som kontakttolk, teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk. Här kan du läsa mer om den inriktning som intresserar dig. Utbildningarna är eftergymnasiala och kan vara från ett till fyra år. Har du frågor om en utbildning kontaktar du skolan.

Läs mer om hur du kan utbilda dig till teckenspråks- och dövblindtolk eller skrivtolk

Gubben ipsum

Du tolkar mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter. Tolkningen äger rum på till exempel Migrationsverket, socialkontor och arbetsförmedlingar.

Gubben ipsum

Teckenspråk är förstaspråk för dem som är födda döva eller gravt hörselskadade. Som teckenspråkstolk tolkar du, oftast simultant, mellan talad svenska och svenskt teckenspråk.

Gubben ipsum

Som skrivtolk tolkar du från talad svenska till skriven svenska genom att använda en dator, antingen med ett vanligt tangentbord, qwerty, eller med ett speciellt tangentbord, så kallat veyboard.