Välkommen till blitolk.nu

Välkommen till vår guide för tolkutbildningar. Som tolk arbetar du med kommunikation mellan människor. Tolkyrket kan delas upp i olika kategorier, beroende på de sammanhang där tolkningen genomförs.

Här kan du läsa mer om den inriktning som intresserar dig och om aktuella utbildningar. Utbildningarna är eftergymnasiala och kan vara från ett till fyra år. De bedrivs på folkhögskolor och studieförbund runt om i Sverige. Har du frågor om en utbildning kontaktar du skolan.

Start hösten 2015: Fortfarande möjlighet att söka till teckenspråks- och dövblindtolkutbildningen på Strömbäcks folkhögskola

Gubben ipsum

Du tolkar mellan enskilda personer som inte behärskar svenska och representanter för svenska myndigheter. Tolkningen äger rum på till exempel Migrationsverket, socialkontor och arbetsförmedlingar.

Gubben ipsum

Teckenspråk är förstaspråk för dem som är födda döva eller gravt hörselskadade. Som teckenspråkstolk tolkar du, oftast simultant, mellan talad svenska och svenskt teckenspråk.

Gubben ipsum

Som skrivtolk tolkar du från talad svenska till skriven svenska genom att använda en dator, antingen med ett vanligt tangentbord, qwerty, eller med ett speciellt tangentbord, så kallat veyboard.